Grudzień 06 2016 15:01:58
Nawigacja

Strona główna
Szukaj
Szukaj z Google
Napisz do nas
Linki
O szkole
O nas aktualnie
Patron
Historia szkoły
Hymn i logo szkoły
Nasze sukcesy
Projekty i akcje szkolne
Projekty edukacyjne
Projekty Erasmus+
Wydarzenia szkolne
Twórczość uczniów

Organa szkoły
Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Pedagog
Psycholog
Doradca zawodowy
Rzecznik Praw Ucznia
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Administracja

Dokumenty szkolne
Misja szkoły
Statut szkoły
Regulamin
WSO
Regulamin wycieczek
Regulamin biblioteki
Regulamin wypożyczania podręczników
Regulamin wolontariatu
Regulamin: Najlepsza frekwencja
Program profilaktyki
Szkolny program wychowawczy
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny zestaw programów
Zarządzenia dyrektora
Projekty edukacyjne
Ewaluacja
Dla nauczycieli

Dla uczniów
Konkursy
Zajęcia dodatkowe
Harcerstwo
Wykaz podręczników
Dla trzecioklasistów
Dla kandydatów
Rzecznik Praw Ucznia
Twórczość uczniów

Przedmioty
Informatyka
Matematyka
Fizyka
Chemia
Język polski
Język hiszpański
Historia

Dla rodziców
Druki
Instrukcja do dziennika
Terminy zebrań
Konsultacje z nauczycielami

Artykuły
Download
FAQ
Forum
Kategorie newsów

Gra edukacyjna
Gra edukacyjna Pierwsza pomoc

Ratuj życie
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 3
Najnowszy użytkownik: La pasion
Zarządzenie nr 13/2011/12

Zarządzenie  nr 13/2011/12

Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi w Grodzisku Maz.

z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do gimnazjum na rok szkolny 2012/2013

 

Na podstawie § 5. pkt 1, 2 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232, Zarządzenia Nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2012/2013  oraz  § 30 Statutu Gimnazjum zarządzam, co następuje:

§ 1.

Do klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 3

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 3 w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami oraz zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia w przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc.

§ 2.

Rekrutacja uczniów odbywać się będzie wg następujących terminów:

  1. Od 2 kwietnia do 27 kwietnia 2012 r. uczniowie zamieszkujący poza obwodem szkoły lub ich rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły.
  2. W dniach 2 - 27 kwietnia 2012 r. uczniowie zameldowani w obwodzie szkoły lub ich rodzice (prawni opiekunowie) składają wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 15:30 (Karta zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły podstawowej, do której uczęszcza uczeń, w sekretariacie gimnazjum lub na stronie internetowej szkoły: www.gimnazjum3grodzisk.pl)
  3. Składanie oryginału świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego do dnia 4 lipca 2012 r. (środa), do godziny 15:00.
  4. Spotkanie informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów), uczniów klas szóstych odbędzie się 29 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali gimnastycznej budynku szkoły przy ul. L. Zondka 6.

 § 3.

Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej – 29 maja 2012 r.

§ 4.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum 6 lipca 2012 r. godz. 16:00.

 § 5.

Traci moc Zarządzenie nr 36 Dyrektora Gimnazjum nr 3 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor Gimnazjum

Małgorzata Okurowska 

 

Przydatne linki
Dziennik

Instrukcja do dziennika


Gimnazjada

ZHP width=


ZHP width=


foto


ZHP width=


PHP-

Fusion PL

PHP-

Fusion PL

PHP-

Fusion PL

Certyfikaty
PHP-Fusion PL

PHP-Fusion PL

PHP-Fusion PL

PHP-Fusion PL
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło